با برگزاری ششمین جشنواره ملی رویش در آذرماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر وحضور دانشگاههای سراسر کشور در بخش نمایشگاهی ، کانونهای فرهنگی –هنری دانشگاه خرمشهر نیز با به نمایش گذاشتن فعاليت هاي فرهنگي ، دستاوردها و هنرهای خلاقانه خود از طريق بروشور، بنر، نشريات، گزارش مكتوب، ارائه آثار هنری و … وهمچنین به نمایش گذاشتن فرهنگ بومی و محلی خرمشهر غرفه ای را به خود اختصاص داد . این نمایشگاه به مدت 4 روز جهت بازدید دایر بود.

 

لازم به توضیح است در ششمین جشنواره ملی رویش 6 کانون فعال دانشگاه عملکرد یکساله خود را شرکت دادند .