غرفه کارآفرینی به همت تعدادی از دانشجویان علاقمند و هنرمند و با هدف جلب مشارکت وکمکهای خیریه در قالب توانمندسازی و فروش محصولات دانشجویان در راستای یاری رسانی به دانشجویان کم بضاعت ونیازمند برپا شد .

در این فعالیت ، دانشجویان دستاوردهای خود را در نمایشگاههای هفته پژوهش و جشنواره درون دانشگاهی رویش در معرض نمایش و فروش گذاشته و درآمدهای حاصل از آن را درجهت امور خیریه و کمک به افراد نیازمند صرف نمودند.