به مناسبت هفته پژوهش و همزمان با برپايي نمايشگاه دستاوردهای  پژوهشی دانشگاه ، انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه نیز با برپایی غرفه هایی دستاوردهای پژوهشی و فعالیتهایی خود را در معرض نمایش گذاشتند .

دراين نمايشگاه كه در تاریخ 20 آذرماه و با حضور مسئولین ادارات و ارگانهای استانی ومنطقه ای ، پژوهشگران دانشگاهها ، اساتید ، دانشجویان وکارکنان افتتاح گردید انجمنهای علمی با هدف معرفی حوزه فعالیتها وعملکرد خود اقدام به معرفی انجمن و عضوگیری نمودند . لازم به تویح است نمایشگاه به مدت 5 روز جهت بازدید دایر میباشد .